Presentació

BUFET PORTET va ser fundada l'any 1981 pel seu titular Antoni Portet Cortés, amb el compromís de crear una empresa capaç d'innovar en la prestació de serveis jurídics conjugant el tracte personalitzat amb la alta qualificació y modernitat que el servei d'assessorament integral requereix, sota la premissa que un exercici eficaç de la professió d'advocat requereix d'un coneixement del dret en general, d'un estudi de la matèria en concret, de perseverança en la recerca d'una estratègia adequada i la solució convenient per al client.

La filosofia de treball d'aquest despatx s'ha basat des de la seva fundació en l'atenció personalitzada als seus clients i en un compromís de prestació del servei que pretén l'anàlisi exhaustiu i l'aprofundiment en els assumptes que se li encomanen, sense perjudici de prestar-ho amb la celeritat que la situació requereixi.

El Bufet
Bufet Portet és un despatx multidisciplinari format per un equip d'advocats altament qualificats i amb una gran experiència, que centra la seva activitat en totes aquelles àrees que conformen l'assessora- ment tant a particulars com a empreses.

Alhora el bufet compta amb la col·laboració d'altres profes-sionals del dret així com economistes, entre d'altres, amb qui es tenen subscrits convenis.

La nostra finalitat és donar el servei que el client ens demanda ajustant-nos a les seves peticions i necessitats, posant a la seva disposició la nostra experiència i familiaritat
amb els ordenaments jurídics, que alhora ens permet prestar-li un servei ràpid i efectiu, facilitant l'abast de forma òptima dels seus objectius.

Per assolir-ho la firma compta amb una infraestructura i uns avenços tecnològics que li permeten adaptar-se a les necessitats i circumstàncies de cada un dels nostres clients, als quals se'ls hi proporciona informació actualitzada de l'assumpte encomanat.

Així mateix podem oferir una solució global a qualsevol problema legal que se'ns presenti i prestar als nostres clients l'atenció específica requerida en cada cas.
Advocats
Antoni Portet Cortés
Llicenciat en Dret per la
Universitat Autònoma de Barcelona

Què fem

El despatx ofereix assessorament legal global dins de l'àmbit del dret preventiu com del procediment judicial, sent el seu objectiu el de prestar serveis legals amb el més alt nivell de qualitat, professionalitat, rigor, eficàcia i immediatesa juntament amb un tracte personalitzat advocat-client, tant a la persona física en tots els àmbits de la seva vida com a les empreses.

 

Assessorem i representem extrajudicial i judicialment als clients en tot tipus d'assumptes relacionats amb les àrees familiar, civil-processal, penal, mercantil, laboral y operacions immobiliàries.

Particulars
Empreses
 • Dret Civil i Família
 • Separacions i Divorcis
 • Parelles de fet
 • Modificacions de mesures de sentències
 • Execucions de sentències: reclamació pensions, incompliment d’obligacions familiars, etc
 • Incapacitacions i Tuteles
 • Dret de successions: Testaments i disposicions testamentàries. Herències, Llegítimes i Declaració d’hereus
 • Obligacions i contractes
 • Arrendaments
 • Propietat Horitzontal
 • Declaracions de domini
 • Divisió de cosa comú
 • Execucions hipotecàries i Embargaments
 • Reclamacions de quantitat
 • Negligències mèdiques
 • Accidents de Trànsit i Multes
 • Dret Immobiliari i registral
 • Dret Hipotecari
 • Dret Penal
 • Denúncies i querelles
 • Faltes contra les persones i patrimoni
 • Lesions
 • Violència domèstica i de gènere
 • Accidents i negligències
 • Alcoholèmies
 • Dret Laboral
 • Acomiadaments
 • Reclamacions salarials
 • Accidents laborals
 • Negociacions extrajudicials
 • Actuacions davant del Servei de Conciliacions
 • Actuacions judicials
 • Dret Civil
 • Obligacions i contractes
 • Negligències professionals
 • Dret Bancari, swaps, participacions preferents, obligacions subordinades, clàusules abusives
 • Reclamació de quantitats
 • Judicis Canviaris
 • Dret Mercantil i Concursal
 • Constitució de societats
 • Contractació mercantil
 • Reclamació impagats
 • Negociacions extrajudicials
 • Procediments concursals
 • Fusions i Escissions
 • Dret de la competència
 • Propietat Industrial- Patents i Marques
 • Propietat Intel·lectual
 • Dret Penal
 • Denúncies i querelles
 • Faltes contra les persones i patrimoni
 • Delictes contra el patrimoni
 • Lesions
 • Penal econòmic o delictes econòmics
 • Delictes societaris
 • Responsabilitat d’administradors
 • Accidents i negligències
 • Delicte ecològic
 • Delictes informàtics
 • Dret Laboral
 • Acomiadaments
 • Reclamacions salarials
 • Accidents laborals
 • Negociacions extrajudicials
 • Actuacions davant del Servei de Conciliacions
 • Actuacions judicials

Dades de contacte

C/ Balmes 209, 4t 1a
08006 - Barcelona
(veure mapa) tel. 661 473 695
fax. 93 368 57 16
aportet@bufetportet.com

Formulari de contacte

 • Nom i cognoms
  Nom i cognoms

  Si us plau, indiqui el seu nom

 • Telèfon
  Telèfon

  Si us plau, indiqui el seu telèfon

 • nombre

  Si us plau, indiqui el seu e-mail

  nombre

  Si us plau, corregeixi el seu e-mail

 • Comentari
 • * Camp obligatori.
  nombre

  Si us plau, llegeixi i accepti la clàusula de privacitat

 • Enviar dades i consulta
x

POLÍTICA DE PRIVACITAT

EMPRESA: Bufet Portet
NIF: 37.682.603-R

 

Àmbit d'aplicació- La present política de seguretat afecta qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris d'Internet (en endavant, "els Usuaris") que visitin la pàgina web http://www.bufetportet.com ( en endavant, "la Pàgina Web") , i omplin els formularis de sol·licitud de reserva disponibles a la mateixa . Les dades personals dels usuaris seran tractades exclusivament pels anunciants de la Pàgina Web d'acord amb la seva pròpia política de seguretat. La Pàgina Web és gestionada per Bufet Portet amb NIF 37.682.603-R i domicili social a C/ Balmes 209, 4º - 1ª 08006, Barcelona en endavant, "el Prestador del Servei").

 

Informació als usuaris de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, el Prestador del Servei, com a mer encarregat del tractament, compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, " LOPD ") i la resta de legislació que la desenvolupa.

 

Finalitat del tractament: Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades pels anunciants de la Pàgina Web amb la finalitat de gestionar la seva petició , quedant arxivades en fitxers de la seva responsabilitat.

 

Drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició: Els Usuaris que facilitin les seves dades personals , podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment , sol·licitant per correu postal als anunciants de la pàgina web i, amb caràcter subsidiari, davant Bufet Portet amb NIF 37.682.603-R i domicili social al C/ Balmes 209, 4º - 1ª 08006, Barcelona incloent, còpia del DNI o NIF del titular de les dades. En aquest segon cas el Prestador del Servei es limitarà a tramitar la seva sol·licitud a l'anunciant que correspongui, segons el que estableix l'article 26 del Reial Decret 1702/2007.

 

Seguretat.- El Prestador del Servei assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat; especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència dels Usuaris pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

 

Veracitat de les dades..- Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.